Berounka 2022

Někteří seděli za školními lavicemi, jiní si zpříjemnili pozdní májový čas krásným, dle mnoha žáků krátkým, pobytem v berounské krajině. V pátek se třídy 1.A,B,C,F a také 2.A,C,F a 3.F nalodily a nechaly se unášet po mírném toku Berounky.

Pro nováčky bylo zprvu náročné pádlování oříškem, po chvilce se však adaptovali a mohli tak pečlivě vstřebávat bohatý květnový rozkvět, který nás obklopoval ze všech stran. Cestou nás chvilkami sužovalo parné horko a hřející slunce, ale za to nás po necelých deseti kilometrech čekal vytoužený odpočinek v tábořišti Kobylka. Tento oddech plný veselé nálady, opékání buřtů u ohnišť, či budování přátelských vztahů mezi třídami bychom mohli nazvat jako ticho před bouří, jež se nečekaně přihnala ještě před tím, než si všichni dostatečně upevnili své přístřeší v podobě stanů.

I přesto ráno stále panovala energická atmosféra, a tak se třídy mohly vydat za dalším putováním krajinou. Úmorné parno se chvílemi střídalo s mračny a jemným vánkem, který nás příjemně chladil na cestě do vzdálené restaurace U Mloka, odkud jsme se posléze vydali do tábořiště U Potůčků. Únavu a vyčerpání na sobě dal málokdo znát, a tak se poněkud chladnější večer neobešel bez sportovních aktivit či posedávání v kruhu svých přátel.

Následné mrazivé ráno v žácích nejprve vyvolalo pochmurnou náladu a nechuť, avšak první hřejivé paprsky slunce zahnaly chmury a povzbudily k překonání posledního, pro většinu nejnáročnějšího dne. Berounka, tou dobou nejklidnější, se pro mnohé zdála býti nezdolatelná, nicméně všichni nakonec dopádlovali do vysněného cíle a potěšili své chuťové pohárky vynikající svíčkovou či gulášem.

Všechny třídy si obohacující výlet náramně užily a jsou velmi vděčné za jeho uskutečnění!

Ondřej Novák, 1.A

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401