Výměnný pobyt v bavorském Fürthu

Ve dnech 8. 5. až 12.5. se 19 studentů našeho gymnázia účastnilo výměnného pobytu v Německu. V pondělí skupinka dorazila bez komplikací do Fürthu, kde si je na nádraží vyzvedli studenti z německé strany. Večer se většina z nich střetla v parku, kde se seznámili s ostatními německými přáteli.

V úterý ráno vyrazili vlakem do Würzburgu, kde měli okružní jízdu vláčkem a navštívili pevnost Marienberg. V pevnosti zažili velmi vtipný výklad zdejší průvodkyně pocházející z Československa. Nejvíce se jim líbil příběh o oslavování tří hlav. Večer probíhal v podobném duchu jako v pondělí.

Ve středu se vydali do sousedního města. Prozkoumali starou část Norimberka. Díky německým studentům se dozvěděli, jaká zajímavá řemesla se zde vykonávala nebo ještě vykonávají. Také jim ukázali Schöner Brunnen - „krásnou kašnu”, kde si všichni zatočili zlatým kroužkem pro štěstí. Zbytek odpoledne strávili v Muzeu budoucnosti, kde extrahovali protein z rostlin a nebo vyráběli elektřinu. Večer strávil každý podle svého.

Ve čtvrtek ráno vyrazili studenti do školy, kde se zúčastnili dvou vyučovacích hodin. Poté měli volný čas na vytvoření projektů, které později prezentovali. Odpoledne byli pozváni na oběd do italské restaurace. Jídlo tam bylo výborné a každý si ho vychutnal.

V pátek ráno započala cesta zpět do Čech. Přes drobné komplikace, s několikahodinovým zpožděním, ale plni nových zážitků všichni v pořádku dorazili domů.

Veronika Křížová, 1.B

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401