Informace pro zájemce o studium

   Den otevřených dveří, který měl na naší škole proběhnout v úterý 1.12. 2020, se z epidemiologických důvodů uskuteční 2.února 2021.

   Podmínky přijímacího řízení na Gymnázium Chomutov budou zveřejněny v zákonné lhůtě nejpozději na konci ledna 2021. Je však jisté, že součástí jednotné přijímací zkoušky budou písemné testy z českého jazyka a matematiky. Je velmi pravděpodobné, že se v tomto školním roce neuskuteční tradiční přípravné kurzy na přijímací zkoušky, zájemcům o studium na naší škole proto doporučujeme důkladnou individuální přípravu na testy z domova. Gymnázium plánuje ve školním roce 2021/2022 otevřít 3 třídy čtyřletého cyklu gymnázia (84 žáků) a jednu třídu šestiletého cyklu (28 žáků).                                                                                                                                       Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401