Jméno Pozice Telefon
Mgr. Jan Pravda Z, M +420474624140 / 107
Mgr. David Rohusch Aj, Z +420474624140 / 119
Mgr. Anžela Sabadošová Fj +420474624140 / 112
Mgr. Zdeněk Schück Z, M +420474624140 / 109
Martin Sokol IKT
Mgr. Lucie Šestáková Čj, ZSV +420474624140 / 115
Mgr. Monika Šléglová M, Ch +420474624140 / 109
Mgr. David Švorc Čj, Hv +420474624140 / 115
Mgr. Marcela Tichotová Aj, Čj +420474624140 / 118
Mgr. Lukáš Tichý Fy, M +420474624140 / 110
Mgr. Jana Vaňková Z, Bi, Rj +420474624140 / 107
Mgr. Romana Vaverková Čj, D +420474624140 / 108
Mgr. Marcela Venhauerová Fj, Čj, L +420474624140 / 108
Mgr. Alexandr Vostrý Ek +420474624140
Mgr. Marcela Zahrádková TV, ZSV +420474624140 / 116

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401