Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zde jsou základní informace k zahájení školního roku:

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1.9. 2021 čtyřmi třídnickými hodinami, tedy od 8:00 do 11:40 hodin, v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Od čtvrtka 2.9. bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu. 

Volby do školské rady - výsledky

Výsledky voleb členů Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o. za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků - druhé kolo volby: 

Druhé kolo voleb do školské rady

Jako kandidáti do Školské rady Gymnázia Chomutov za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli v prvním kole volby do školské rady navrženi tito kandidáti:

1.pan Filip Šlampa – absolvent školy z roku 2018, navržen zletilými žák školy

2.paní Jindřiška Ostapiv – navržena rodiči žáků třídy 1.B

Oba kandidáti se svou kandidaturou souhlasí. Do školské rady budou zvoleni dva kandidáti.

Druhé kolo voleb proběhne v budově (kanceláři) školy dne 24.6. 2021 od 7:00 do 16:15 hod. Volební lístky si budou moci oprávnění voliči vyzvednout tamtéž. Do školské rady bude zvolen kandidát, který obdrží minimálně 10% hlasů oprávněných voličů. Volba proběhne formou zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku, maximálně je možné zakroužkovat dva kandidáty.

Žádám zákonné zástupce nezletilých žáků školy, aby se pokud možno k volbě svých zástupců do školské rady dostavili.

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Termín očkování pro žáky 16+

K očkování v kategorii 16+ přinášíme upřesňující informace.

1. Od pátku 4.6. se můžete začít registrovat na https://registrace.mzcr.cz/. Místo očkování vyberte dle vlastních preference, stejně tak si vyberte i v aplikaci nabízený termín. Tato data se po vašem proočkování ve škole automaticky opraví dle reálné situace, nemusíte tedy již v této přihlašovací aplikaci činit jakékoliv změny.

Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.

   Vzhledem ke končícímu funkčnímu období současné Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o. vypisuji tímto volby dvou členů Školské rady volené za zákonné zástupce nezletilých žáků školy a za zletilé žáky školy.

   První kolo volby se uskuteční formou navrhování kandidátů prostřednictvím mailové komunikace. Své návrhy kandidátů posílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10. června 2021. Navržený kandidát musí písemnou formou s kandidaturou souhlasit. Kandidáty lze navrhnout i ústně – osobně v kanceláři školy. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn 10.6. 2021 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.  

Očkování pro studenty školy 16+

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

jak jistě víte, od 1. června se mohou k očkování proti Covid 19 hlásit lidé nad 16 let věku na https://registrace.mzcr.cz/.

Gymnázium Chomutov nabízí a doporučuje očkování ve velmi brzkém termínu přímo ve škole. Po zaregistrování se v systému MZ dne 1.6. proběhne vlastní očkování ve škole pravděpodobně ještě do konce týdne (do 4.6.) vakcínou Pfizer. Již po třech týdnech bude tato první dávka nahrazovat negativní testy umožňující přístup do školy, divadla, letadla či do zahraničí. Ve škole bude možné očkovat i sourozence a další blízké osoby ve věku nad 16 let spolu se studenty školy. Druhá dávka vakcíny bude podána vzhledem k začínajícím prázdninám pravděpodobně začátkem července v Kadani.

Informace k prezenční výuce od 24.5. 2021

Od pondělí 24.5. 2021 je umožněna prezenční výuka všech tříd.

Na základě novelizovaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a k testování žáků je s účinností od 24.5. 2021 umožněna prezenční výuka žáků středních škol, a to bez rotací a za těchto podmínek:

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

Opatřením obecné povahy ze dne 7.5. 2021 stanovilo MŠMT České republiky, že uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu (2.-3.6. 2021) bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401